Отговорности

Осъзната
Отговорност

Хигиена на производство
Нашето предприятие е проектирано за спазване на принципа на поточност при приготвяне на храната - обособени са отделни помещения: за доставка на продукти, за разделно съхранение - склад хляб, склад опаковки, склад сухи продукти, склад зеленчуци и консерви, склад хигиенни материали и дезинфектанти, склад отпадъци, 6 хладилни камери /за млечни продукти, за бяло месо, за червено месо, за зеленчуци, за замразени продукти, за хранителни отпадъци/, подготвителни помещения: за дезинфекция на яйца, за обработка на бяло месо, за обработка на червено месо, за обработка на риба, за обработка на зеленчуци, топла кухня, студена кухня, опаковъчна зала, експедиция, помещения за миене на кухненски съдове, помещения за миене на транспортни контейнери.

Разработили сме нормативи за добри производствени и хигиенни практики и НАССР.

Санитарен пропуск
За да осигурим максимална хигиена сме изградили съблекални за външно облекло, бани, съблекални за работно облекло, тоалетни и стая за храна и почивка на персонала. При влизане от санитарните помещения в производството всеки работник преминава през санитарен шлюз.


Slide background