ЕВРОПРОЕКТ

eurchr

 

 

 

 

 

 

 

 


„ВИВЕТА“ ООД изпълнява проект по процедура BG16RFOP002-2.077 “Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

15.01.2021 г.

На 14.01.2021 г. „ВИВЕТА“ ООД подписа административен договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.077-0007-C01 “Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Периодът на изпълнение на проекта е 3 месеца до 14.04.2021г.

Проектът е на стойност 150 000 лв., от които 127 500 лв. европейско и 22 500 лв. национално съфинансиране, чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.