Защо нас?

Не търсим клиенти,
а партньори в бизнеса

Храната
- Прясно приготвена.
- Щадяща здравето технология.
- Качествени продукти.

Обслужването
- Посвещаваме голяма част от времето си на клиентите ни.
- Предлагаме разнообразно меню, в което включваме любимите ястия на нашите клиенти.

Ресурсите
- Модерно предприятие.
- Непрекъснат мониторинг на производствения процес.
- Действаща НАССР система.
- Специализиран транспорт с GPS контрол на времето на доставка.

Хората
При нас работят мотивирани, ентусиазирани и креативни хора, готови да се справят с предизвикателствата на работата. Хора, които обичат това което правят и споделят фирмените ценности.

Доставчиците
- Ние подбираме доставчиците си по редица критерии, като първият е качество на продуктите.
- Изградихме ефективен входящ контрол на качеството, условията и срока на съхранение на продуктите.

Slide background