Дейност

Индустриален кетъринг

Дайте енергия на вашите работници, за да дадат сила на вашия бизнес

Ние:
- Ще храним Вашите работници и служители 365 дни в годината.
- Ще осигурим топъл обяд или храна за нощната Ви смяна, защото ситият работник е по-работоспособен, по-доволен и по-производителен.
- Ще спрем удължаването на почивката поради чакане по опашки.
- Ще се съобразим с определения от Вас бюджет и индивидуални потребности и ще намерим решение да отговорим на Вашите желания.
Вие:
- Ще осигурите добра работна среда и мотивиран колектив.
- Ще изразите отношението си към персонала, а това ще Ви помогне за определянето Ви като Социално Отговорна Компания /CSR/.
- Ще ни платите само храната, която е удовлетворила Вашите критерии за качество.

Частни болници

Храненето е основно биологично явление, което се е зародило на земята заедно с появата на първата жива клетка.
У човека - най-висшето и съвършено същество, също става непрекъсната обмяна на веществата от външната среда с живия организъм. Това определя основното биологично значение на храненето, както за здравия, така и за болния човек.

акад. Ташо Ташев, основател на първата в Европа Катедра по гастроентерология и диететика
Нашата цел:
- Да съдействаме за възстановяването на пациентите Ви, защото храната е част от лечебния процес.
- Да допринесем за доброто им обслужване.
- Да приготвим хубава храна „Полезна, но и вкусна”.

Нашият опит:
Вече осма година ние приготвяме болнична храна по диети. Храната е опакована в индивидуални опаковки за еднократна употреба. Към всеки порцион е прикрепен опакован прибор и салфетка. Това облекчава работата на обслужващия персонал в болницата, гарантира количеството на порциона и своевременното раздаване на храната.


Частни социални проекти

Който дава Навреме,
дава двойно

Вече 13 години ние доставяме храна по различни социални проекти. Стремим се да удовлетворим максимално потребностите на нашите възложители - бизнес и нестопански организации в техните благотворителни мисии. Участваме и като спонсори в различни социални проекти.

Частни училища и занимални

Храната
Полезна, но и Вкусна

Нашият стремеж е заедно с Вас:
- Да осигурим на децата правилната храна, защото тя е от особено значение за правилното им физическо и умствено развитие, за нормалния растеж и доброто им здраве.
- Да ги научим да харесват полезната храна, защото вкусът се възпитава.
Нашият фокус са:
Свежи зеленчуци, пресни продукти, щадяща технология на приготвяне, разнообразие на ястията

Десетгодишният ни опит в тази дейност.

Нашите предимства:
- Нашият консултант Ст. н. с. д-р инж. Христо Юруков е автор на „Сборник рецепти за ученическите столове и бюфети” и „Сборник рецепти с наръчник за хранене на децата от 3 до 7 годишна възраст”
- Приготвянето на храната по щадяща технология, благодарение на нашето разбиране за здравословно хранене на децата ни и модерно оборудваната кухня.